Služby

Často kladené otázky

Ako mám postupovať, ak chcem požiadať o poskytnutie poradenstva?

V prvom kroku nás kontaktujte. Môžete využiť elektronickú e-mailovú schránku info@spravakonkurzov.sk, alebo nám môžete zavolať na telefónne čísla uvedené na našej webovej stránke. Opíšete nám Vašu situáciu, vymeníme si potrebné informácie a definujeme si ďalšie kroky. Máme viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti insolvenčných procesov. Sme tu pre Vás.

Aký je rozdiel medzi konkurzom a reštrukturalizáciou?

Konkurz je likvidačným procesom a jeho úlohou je speňaženie majetku úpadcu a uspokojenie pohľadávok veriteľov v čo najvyššej možnej miere. Oproti tomu reštrukturalizácia je ozdravným procesom a jej podstatou je usporiadanie finančných nárokov veriteľov tak, aby došlo k zachovaniu prevádzky podniku a uspokojeniu veriteľov vo väčšom rozsahu, ako by tomu bolo v prípadnom konkurze. Neváhajte nás kontaktovať a my Vám pomôžeme vybrať a zrealizovať najvhodnejší insolvenčný proces pre Vašu spoločnosť.

Kto je správca konkurznej podstaty?

Správca konkurznej podstaty je osobou ustanovenou súdom zo zoznamu správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorému ustanovením do funkcie vznikajú kompetencie dané zákonom. Tím našej spoločnosti má bohaté praktické skúsenosti spojené s výkonom funkcie správcu konkurznej podstaty, ako aj reštrukturalizačného správcu a sme pripravení Vám tieto naše skúsenosti ponúknuť.

Je podstatné, akých mám veriteľov?

Štruktúra veriteľov v každom insolvenčnom procese je dôležitým faktorom, ovplyvňujúcim dotknutý konkurz či reštrukturalizáciu, pričom postavenie veriteľa so sebou nesie jednotlivé práva a povinnosti. Veriteľ môže mať štatút tzv. nezabezpečeného veriteľa, zabezpečeného veriteľa, podriadeného veriteľa, prednostného veriteľa a pod. Preto je v prípade insolvenčného procesu nevyhnutné vysporiadať sa okrem iného aj so samotnou štruktúrou veriteľov, čo má vplyv na priebeh celého insolvenčného konania.