INSOLVENCIA - PROBLÉM, NA KTORÝ MÁME RIEŠENIE

Vaše starosti, naše riešenia, vzájomná spokojnosť

ZOBRAZIŤ VIAC

Flexibilita, profesionalita a transparentnosť prinesú veriteľom viac.

Konkurzy

Finančné ozdravenie Vášho podniku nechajte na profesionálov.

Reštrukturalizácie

Každé oddlženie fyzickej osoby je iné a vyžaduje si individuálny prístup.

Osobné bankroty

Krízové riadenie podnikov ako pomoc v pravej chvíli.


Neformálne reštrukturalizácie

Ukončíme Vaše podnikanie za Vás, profesionálne a efektívne.


Likvidácie

Náš tím je Vám k dispozícií. Sme špičkoví odborníci v odbore a veríme, že spoločne nájdeme riešenie.

Každý problém má riešenie

O nás

Zakladateľom spoločnosti je dlhoročný advokát a správca konkurznej podstaty  JUDr. Rastislav Hudákvykonávajúci advokátsku prax od roku 2009 a správcovskú činnosť od roku 2011, počas ktorej bol komplementárom a zodpovedným správcom v jednej z najväčších správcovských kancelárii pôsobiacich na Slovensku. Druhým komplementárom spoločnosti je advokát Mgr. Matúš Nestor, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti správy pohľadávok a v sporovej agende. Ďalším komplementárom spoločnosti je dlhoročný správca konkurznej podstaty a advokát JUDr. Tomáš Štefko. Po dlhoročnej praxi v oblasti bankovníctva, vstúpil do našej správcovskej kancelárie aj JUDr. Ján Kuľbaga.

Naša správcovská kancelária je založená na vízii vytvorenia stabilnej a etablovanej spoločnosti v oblasti insolvenčného práva.
Výkon správcovskej činnosti je v našej spoločnosti spojený s profesijnou etikou a budovaním dlhodobých vzťahov s našimi partnermi, založených na vzájomnej dôvere a rešpekte.
Prepájame naše znalosti s dlhoročnými skúsenosťami z insolvenčných procesov a advokácie do komplexného celku, ktorý je pilierom kvalitnej správcovskej činnosti.

KS - správa konkurzov, k.s. je obchodná spoločnosť zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Sme spoločnosť, ktorej lídri disponujú rozsiahlymi odbornými znalosťami a skúsenosťami v oblasti insolvenčných procesov. Zároveň sa neustále vzdelávame a sledujeme zmeny v rýchlo meniacej sa legislatíve. Preferujeme individuálny prístup a transparentnú komunikáciu, ktoré sú predpokladom úspešného riešenia každého jednotlivého prípadu.

  • Profesionalita
  • 10 ročné skúsenosti
  • Individuálny prístup
  • Spolupráca s odborníkmi

ODBORNOSŤ A INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Poskytujeme profesionálny, aktívny a individuálny prístup v každom jednotlivom prípade. Ponúkame vysokú odbornosť a bohaté skúsenosti v oblasti insolvenčných procesov.

Ponuka služieb

Kontakty

Komplementári spoločnosti:

JUDr. Rastislav Hudák
tel.: +421 905 784 189
e-mail: hudak@spravakonkurzov.sk

Mgr. Matúš Nestor
tel.: +421 917 085 635
e-mail: nestor@spravakonkurzov.sk

JUDr. Tomáš Štefko
tel.: +421 908 458 117
e-mail: stefko@spravakonkurzov.sk 

JUDr. Ján Kuľbaga
tel.: +421 905 819 463
e-mail: kulbaga@spravakonkurzov.sk

Správcovské kancelárie:

Metodova 331/12, 080 01 Prešov
úradné hodiny:
pon-pia: 8:30-11:30  |  12:30-15:30

Alžbetina 41, 040 01 Košice
úradné hodiny:
pon-pia: 8:30-11:30  |  12:30-15:30

Mladých budovateľov 2, 974 11 B. Bystrica
úradné hodiny:
pon-pia: 09:00-13:00

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
úradné hodiny:
pon-pia: 09:00-13:00

Fakturačné údaje:

KS - správa konkurzov, k.s.
Alžbetina 41, 040 01 Košice
IČO: 53 603 508 | DIČ: 2121422864
Značka správcu: S2026
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel 
Sr, vložka číslo 492/V